biuro@ebudowlanka.pl
+48 502 732 831 / +48 796 159 606
  • Przedsiębiorstwo remontowo-budowlane eBudowlanka Sp. z o.o. jest jedną z prężniej rozwijających się firm budowlanych województwa łódzkiego. Posiada 25-letnie doświadczenie w prowadzeniu prac wykończeniowych i budowlanych. Więcej...

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJA NA TEMAT

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Celem Administratora jest należyte poinformowanie użytkowników o zakresie przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej www.ebudowlanka.pl. Z tego względu Administrator informuje o podstawach przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach z nim związanych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Ebudowlanka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobryszycach (97-505), przy ul. Cmentarnej 33, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000545860, posiadająca NIP: 7722405715, REGON: 36100064100000.

Strona internetowa www.ebudowlanka.pl umożliwia skontaktowanie się z firmą poprzez wypełnienie przygotowanego formularza kontaktowego. Wypełnienie formularza kontaktowego wymaga podania danych osobowych, które są używane przez Administratora jedynie do kontaktu z osobą przesyłającą formularz w celu odpowiedzi na zapytanie.

Kontaktując się z Administratorem, osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Administrator dokłada wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, nie przekazuje pozyskanych przez niego danych osobowych podmiotom trzecim.

Dane osobowe nie są przetwarzane w formie profilowania, decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania i usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, z których to uprawnień może skorzystać przesyłając stosowną informację na adres biuro@ebudowlanka.pl. Osoba, które dane są przetwarzane ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie dotyczących ją danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.